Gamified Order Picking

Gamified Orderpicking zorgt er voor dat de doelen waar u uw orderpickers op wilt aansturen, op een begrijpelijke, internationale, taal onafhankelijke wijze naar uw mensen wordt gebracht. In de taal van een Game! Dit raakt de mensen niet in het hoofd, maar in het hart en heeft daardoor een andere, langduriger en betere werking.

Gamified Orderpicking ontstaat door koppeling van verschillende databronnen. We installeren koppelingen naar uw bestaande systemen zoals bijvoorbeeld uw WMS systeem, HRM systeem en/of Fleet management systeem. Vervolgens definiëren we met u  en onze Arbeidspsychologen en Gamedesigners de juiste interface die past bij uw bedrijf, bij uw mensen en enthousiasmeert om uw doelstellingen op gebied van Veiligheid, productiviteit, collegialiteit te behalen. Dan wordt de oplossing gebouwd en in intensief overleg met u in een paar bouw cycli gefinetuned. Daarna volgt een test implementatie en een volledige implementatie, waarna de evaluatie start om uw winst en besparing helder bemeten te krijgen.

Wat levert het u op?

Implementatie van Gamified Order Picking biedt u een groot aantal voordelen:

  • Duidelijke, aansprekende communicatie naar alle werknemers in het warehouse
  • Universele taal: onafhankelijk van de nationaliteit van uw werknemers
  • Uw boodschap of doelstelling blijft beter en langer ‘hangen’ bij uw werknemer.
  • Nieuwe mensen zijn sneller productief dankzij kortere inleertijd en duidelijke communicatie
  • Minder tijd nodig voor coaching van mensen in het warehouse
  • Grotere intrinsieke motivatie door het gevoel van mensen aan te spreken
  • Hogere productiviteit
  • Verbeterde teamspirit

Geinteresseerd?

en beleven hoe u met VR en Gaming de volgende stap kunt nemen. Start dan met de workshop:

“Joining forces inspiring people to outperform”