“Inspiring people to train”

De nieuwe norm in hef en reachtruck training

Als onderdeel van ons programma: “De nieuwe norm in hef en reachtruck training” bieden we de theorielessen voor de omgang met hef en reachtruck nu online aan en doordrenkt met minigames en quizvragen in een licentie model per bedrijf.

 

Volledig schaalbaar,
tegen één vaste lage prijs

Het maakt niet meer uit of uw mensen één keer per vijf jaar worden getraind, of één keer in de twee jaar op herhaling gaan of dat u uw mensen vraagt om eens per half jaar door de traininggame heen te spelen. De kosten blijven gelijk! Het maakt niet uit of u alleen de bestuurders van hef en reachtruck traint of iedereen die in uw warehouse rondloopt om het bewustzijn structureel te verhogen. De kosten blijven gelijk! Als u uw employer branding wilt verbeteren en iedere uitzendkracht vanaf dag één de mogelijkheid wilt bieden om te kunnen ontwikkelen en een theorie certificaat te halen; Uw kosten blijven gelijk!

Maatwerk in spelvorm:

Iedereen speelt graag spelletjes. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet beperkt is tot jongeren. Wel is het zo dat jongeren hiermee volledig zijn opgegroeid en ook steeds meer verwachten dat kennis wordt aangeboden in een onderhoudende, interactieve wijze waarin beleving een grote rol speelt. Deze manier van trainen sluit daarom veel beter aan op de generatie mensen die u binnenkrijgt. Zowel de cursisten als de trainers ervaren de negatieve impact van de diversiteit van de ‘klas’. Verschillende leeftijden, ervaringsniveau, motivatie, verschillende talen en achtergronden maken dat de trainingstijd en persoonlijke aandacht, voor iedere cursist individueel laag is, waardoor de verveling en motivatie afneemt. Voor de trainers aan de andere kant vormt dit ook een uitdaging om iedereen bij de training te houden en de stof goed over te brengen naar al die verschillende cursisten. Trainers geven ons aan dat ze veel liever één op één met mensen bezig zijn in specifieke situaties, in de praktijk dan de basiskennis over trucktypes, pallets rijden, heffen sturen en dagelijks onderhoud te doceren.

Als online trainingsgame speelt iedereen dit op zijn eigen moment in zijn eigen frequentie, waar mogelijk. Daarmee wordt deze training direct maatwerk en beter aansluitend op de individuele behoefte.

Kwaliteit:

Onze training is opgezet in samenwerking met en wordt gemonitord door ervaren en gecertificeerde trainers, die trainen bij vele grote corporate bedrijven. Op die manier garanderen we u de laatste regels en best practices. Daarnaast zijn diverse grote logistiek dienstverleners en verladers ingestapt als launching partner. Binnen die partnerships krijgt Logistic Workx via regulier overleg met deskundigen en interne trainers feedback en input op onze roadmap. Dit verwerken we waardoor de trainingsgame up to date blijft. De komende tijd gaan we buitenlandse talen toevoegen om de training nog persoonlijker te maken voor buitenlandse werknemers.

Hoe werkt het:

Hieronder kunt u een offerte aanvragen of de training bestellen. Als u bestelt, kunt u uw account aanmaken door ons webform in te vullen, uw pakket te kiezen en het webform getekend in te sturen. U krijgt dan binnen 24 uur uw inloggegevens toegestuurd. Daarmee kunt u als administrator uw gebruikers aanmaken, de training toekennen aan de gebruiker en hem de login-gegevens toemailen. Vanaf dat moment kan uw werknemer de trainingsgame spelen, zo vaak als hij/zij dat wil, in zijn eigen tempo en waar dan ook, online! In het management portaal zie u de voortgang en of de kandidaat de toetsen al heeft gedaan, met welke score en welke toetsvragen goed of fout zijn beantwoord. De resultaten en certificaten worden en blijven opgeslagen zolang als uw licentie loopt en zijn bij afloop uit het systeem de downloaden met een druk op de knop.

Pakketkeuze:

Uw licentie kiest u op basis van het aantal mensen dat u denkt te trainen in één jaar. U maakt een keus voor de licentieperiode: 1, 2,3 ,4 of 5 jaar. Hoe groter het aantal ingeschatte trainingen en hoe langer de periode hoe lager de kosten per training zijn. Aan het eind van ieder jaar evalueren we met u het aantal cursisten dat u heeft aangemeld. Als dit het geselecteerde aantal overschrijdt, wordt de staffelgroep voor het volgende jaar aangepast in lijn met de overschrijding (zowel naar boven als naar beneden). De overschrijding van dat jaar wordt niet gecorrigeerd, zodat u niet voor verrassingenachteraf komt te staan. Uitzondering hierop is de situatie dat u meer dan 20% overschrijding heeft in een jaar en aan het eind van dit jaar uw licentie stopt, dan zal de overschrijding apart worden na-gefactureerd.

Privacy:

Op de verwerking van persoonsgegevens in de applicatie is onze privacy en cookie policy van toepassing. Het enige gegeven dat we echter van uw gebruikers opslaan en verwerken is een emailadres, ten behoeve van een password reset en het versturen van het certificaat. Verder vraagt de applicatie geen persoonsgegevens. Als beheerder geeft u expliciet toestemming voor opslag en gebruik van uw Logistic Workx accountgegevens, ten behoeve van correcte administratie, facturatie en communicatie met u. Zodra uw licentie stopt, zullen we uw data verzamelen en als pakket aan u toesturen, waarna we uw gegevens binnen 14 dagen zullen verwijderen van onze systemen