De weg naar Warehousing 2.0 start  met Recruitment Workx

Recruitment Workx

Meer dan ooit maakt logistiek het verschil tussen succes en echec, tussen winst en verlies. Wie niet levert, heeft in dit online tijdperk meteen afgedaan. Wie daarop wil inspelen, zal in het warehouse radicaal moeten innoveren met nieuwe technologieën waarmee u het maximale uit mensen haalt. Een nieuwe generatie tools met een combinatie van Online en Cloud oplossingen, Virtual / Augmented reality en Serious Gaming maakt dat mogelijk. Tijd voor warehousing 2.0.

Robots vs. mensen

Nemen robots het werk in onze warehouses over? Misschien, maar feit is dat we voorlopig kampen met een tekort aan goede, gemotiveerde medewerkers. Nu de economie groeit, verrijzen in ons land in rap tempo nieuwe warehouses. Vaak gaat het om grote warehouses met werk voor honderden mensen en die zijn lang niet altijd te vinden. Neem het nieuwe distributiecentrum van Inditex – moederbedrijf van Zara – dat niet in Limburg wordt gebouwd vanwege een gebrek aan geschikt logistieke medewerkers. De tijd dat een dergelijk bedrijf goedkope medewerkers in Oost-Europa kon vinden, ligt goeddeels achter ons nu de Europese Unie heeft afgesproken dat zij dezelfde beloning moeten krijgen als Nederlanders.

Vind het maximale aantal mensen en haal het maximale uit uw mensen

Kortom: de komende jaren ontstaat in de logistiek een strijd om de mensen. De bedrijven die deze strijd in hun voordeel beslechten, zullen het meest succesvol zijn. Het zijn immers nog steeds de mensen die uiteindelijk het verschil maken. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat gemotiveerde, enthousiaste mensen beter, veiliger en sneller werken. Dat zijn de mensen die weten wat ze doen en voor wie ze het doen. Daardoor maken ze minder fouten en zetten ze op beslissende momenten net dat stapje extra.

De logistieke markt als uitdaging

De strijd om mensen wordt dus beslist op twee fronten; op de logistieke arbeidsmarkt en in het warehouse. Om met de eerste te beginnen kan gesteld worden dat de nieuwe generatie potentiële medewerkers voor onze warehouses, ook wel generatie Einstein genoemd (14 tot 34 jaar ongeveer) is opgegroeid in de informatie maatschappij, met internet en het spelen van games. Deze generatie wordt gekenmerkt op basis van onder andere de volgende elementen:

Authenticiteit

Echtheid en geloofwaardigheid zijn zeer belangrijke waarden. Deze jongeren willen hun eigen identiteit creëren, maar verwachten dat ook van hun werkgever. Deze identiteit moet echt, authentiek zijn. Ze moeten overtuigd worden van de echtheid van een merk of bedrijfsmerk door middel van een eerlijk en transparant karakter, wat doorklinkt in alle communicatie inclusief de recruitment campagnes van het desbetreffende bedrijf.

24/7 Connected

De jongeren van Generatie Einstein worden ook wel ‘Digital Natives’ genoemd. Ze zijn als het ware de kids van Google. Jongeren beschouwen internet als onderdeel van hun leefwereld en kunnen zich geen bestaan zonder internet voorstellen. Wanneer er geen internet is, mobiel internet niet werkt of de smartphone ermee ophoudt, ontstaat er bij veel Digital Natives een panieksituatie. Online is hun eerste zoekreflex en dat geldt ook voor het zoeken naar werk of selecteren van werk.

Individualisering

Generatie Einstein heeft een grote eigen verantwoordelijkheid. Doordat jongeren veel signalen van mediaboodschappen ontvangen, raken ze ‘overloaded’ met informatie. Het is van belang dat ze zelf, de voor hen interessante, informatie inwinnen. Daarmee is duidelijk dat een werkgever er uit moet springen en zichzelf moet profileren op een voor deze generatie aansprekende wijze. Elke jongere wil persoonlijk benaderd worden met werk dat op hun specifieke behoefte is afgestemd.

Onze oplossing

Recruitment Workx is een online service platform, op maat gemaakt voor uw bedrijf. Het platform trekt potentiële kandidaten aan op basis van uw eigen merk, uw eigen boodschap en authenticiteit, verspreid via diverse media en social media kanalen waar we u in kunnen coachen. Recruitment Workx gaat hier niet tussen zitten en zal uw merk, uw identiteit gebruiken om de volle sterkte van uw merkt te gebruiken.

Kandidaten vinden vervolgens op het web platform een mix van informatie over u als werkgever, over de functie en vacature, die gefaciliteerd wordt met aantrekkelijke media, waaronder foto’s, 360o video en Virtual Reality. Tegelijkertijd stappen de kandidaten een gegamificeerde wervings en selectie procedure is, die hen bevraagt op de basis, zoals opleiding, kennis en ervaring maar meer nog zoekt, via allerlei kleine minigames naar competenties, karakter en motivatie.

Het proces wordt ondersteund met kunstmatige intelligentie en zogenaamde deep-learning, waardoor een kandidaat zeer snel geprofileerd kan worden en vergeleken met andere kandidaten en uw huidige werknemers. We testen bijvoorbeeld in minigames op oog – hand coördinatie, iets wat nodig is voor een goede orderpicker of heftruckchauffeur. Zo achterhalen we ook met welke ‘prikkel’ niveaus kandidaten hun taken nog zeer goed uitvoeren.
Het platform geeft de kandidaat individuele feedback, op hen afgestemd, over de gemeten competentie, karakter en motivatie. Daarmee wordt het transparante en eerlijke karakter van u als werkgever verder versterkt.

Per level in het selectieproces wordt er steeds iets meer informatie verstrekt en gevraagd en bij voldoende score gaat een kandidaat in de ‘game’ verder naar een volgend niveau, waarin de kennismaking met het bedrijf en de functie toeneemt. Dit kan ook, omdat de kandidaat steeds meer motivatie laat zien, door met de game en dus het selectie proces bezig te blijven.

Na succesvolle afronding van het eerste deel van de selectie, wordt de kandidaat uitgenodigd om on site verder kennis te maken met u als werkgever in een ‘voorportaal’ van het bedrijf, middels VR training games. Hier kan de kandidaat uw warehouse, welke dus virtueel is nagebouwd, in stappen en middels korte interactieve games kennismaken. “U krijgt nu 3 minuten en kunt 15 gouden munten verdienen als u alle nooduitgangen en brandvoorzieningen vindt” “zoek gangpad 24, vak 36….” Maar ook kunnen we hierin bijvoorbeeld de kennismaking met electrische pallettrucks of orderpicktrucks stap voor stap laten doorlopen, afwisselend in VR of een reële instructieomgeving.

Als uw potentiële werknemer ook daar doorheen komt, bent u verzekerd van een kandidaat die past op de gevraagde functie en die gemotiveerd is om bij u te komen werken. Sterker nog: De kandidaat is al voor een groot deel door zijn/haar onboarding heen en veel sneller productief.

Voordelen

Deze methode van personeelswerving is nieuw en geeft de volgende voordelen: Deze methode van personeelswerving is nieuw en geeft de volgende voordelen:

  • Betere employer branding mogelijkheden.
  • Volledige controle over de wervings activiteiten
  • Minder afhankelijkheid van een uitzendbureau
  • Grotere pool met potentiële werknemers
  • 100% match t.o.v. de functie
  • Objectieve selectie
  • Beter gemotiveerd personeel
  • Volledige controle over de kosten van werving en selectie
  • Lagere wervings en selectie kosten
  • Kickstart voor nieuw personeel

De wijze waarop u uw mensen uitdaagt, aanmoedigt en ontwikkelt, bepaalt of hen kunt boeien, binnen halen en behouden zodat ze blijven. Daarvoor zult u een stap vooruit moeten maken. De meeste warehouses zijn immers ingericht om processen zo efficiënt mogelijk aan te sturen, niet om het maximale uit mensen te halen. Dat is wel vereist om ook in de toekomst maximaal te kunnen scoren. Nieuwe, innovatieve, gemakkelijk te implementeren tools stellen u in staat om de virtuele potentie van (uw) mensen om te zetten in keiharde realiteit. Is deze nieuwe technologie ingewikkeld en lastig te implementeren? Allesbehalve.

Over ons

Recruitment Workx is een gezamenlijk initiatief van Oak HRM en Logistic Workx. Oak HRM heeft jarenlange ervaring op het gebied van Uitzenden, Payrolling en HRM services en kan grote Logistieke bedrijven tot haar relaties rekenen. We werken samen met de meest vooruitstrevende ondernemingen en instituten in Logistiek en warehousing

.