workshop

”Joining forces, Inspiring People to Outperform”.

Vele partijen zijn het erover eens dat het een groeiende uitdaging is om personeel in warehouses te motiveren en te inspireren, zodat de betrokkenheid verder verbetert, de productiviteit verder toeneemt en personeel langer aan boord blijft. Tegelijkertijd moet dit gerealiseerd worden tegen lagere kosten in tijden met steeds meer fluctuatie qua vraag en aanbod van arbeidscapaciteit.

Nieuwe technologieën en methoden zoals Virtual Reality en Serious Gaming kunnen hierin veel betekenen, maar het is voor veel mensen nog niet helemaal duidelijk hoe dit dan gerealiseerd kan worden. Om deze vraag te kunnen beantwoorden stellen wij een workshop met de betrokken partijen te doen. Met als resultaat dat voor alle partijen er een optimale impact wordt gerealiseerd, terwijl de risico’s zoveel mogelijk gemitigeerd worden.

Waarom deze workshop?

Bij vrijwel alle warehouse operaties werken meerdere partijen samen (zoals bijvoorbeeld verladers, logistiek dienstverleners, intern transport leveranciers, uitzendbureaus, logistiek consultants en opleiders). Deze partijen hebben vanzelfsprekend eigen belangen. Maar belangrijker ook gemeenschappelijke belangen bij het welslagen van het project. Om een succesvol traject te garanderen moet voor de start zoveel mogelijk eisen, wensen en verwachtingen helder zijn. De workshop geeft op een zeer efficiënte en effectieve wijze inzicht in de wijze waarop en waar in de operatie de impact van deze nieuwe technologie het best gestart kan worden.

Voor wie is deze workshop bedoeld?

De samenstelling van de workshop bestaat uit de volgende personen. Per betrokken partij, zijn 2 eindverantwoordelijke functionarissen noodzakelijk, om zo de individuele belangen en de gemeenschappelijkheid te kunnen beoordelen en over de te maken keuzes te kunnen beslissen

De workshop methodiek

De LEGO© Serious Play methodiek is gebaseerd op een proces van 4 stappen waarin verschillende technieken en principes worden gebruikt.

Het meest essentiële principe is dat er gestart wordt vanuit het individu, aangezien de individuen het team bepalen. Consequentie van deze principes is dat:

 • van elke individu van de groep 100% participatie wordt verwacht
 • elk individu tijd krijgt om na te denken voor er gesproken wordt
 • alle deelnemers de unieke individuele mening te horen krijgt, kan waarderen en erover open kan discussiëren
 • alle deelnemers krijgen een gelijkwaardig podium om de individuele gedachten te presenteren
 • de methode zorgt voor kort en bondige uitleg en het minimaliseren van misverstanden en miscommunicatie

Door middel van de LEGO Serious Play methode halen we in de workshop (verborgen) kennis uit mensen en maken die gemeenschappelijk. De workshop zal bestaan uit het, met behulp van LEGO stenen bouwen van de eigen visie op de gewenste te realiseren situatie. De gebouwde modellen (metaforen) worden uitgelegd door de deelnemers en worden besproken met alle deelnemers om écht te begrijpen wat een ander bedoelt. De creatieve insteek van LEGO Serious Play is daar een bewezen krachtige methode voor en zorgt voor meer kennisdeling dan andere workshop methoden. Aan het eind van een workshop snappen mensen elkaar en vooral ook waarom men het wil doen.

het resultaat

Elkaar werkelijk begrijpen is de enige basis voor gezonde definitie van een eerste gezamenlijke project, de juiste verwachtingen over en weer, het adresseren van alle zorgpunten en de juiste rollen en verantwoordelijkheden t.a.v. de opzet en uitvoering van het project.

voorbereiding

Voorafgaand aan de workshop zal de workshopleider kennismaken met alle deelnemende bedrijven en deelnemers en een individuele intake uitvoeren. Dit zal plaatsvinden in een aaneengesloten fysieke meeting bij u op locatie van 1,5 uur (45 minuten per deelnemer. De intakes zijn individueel om ervoor te zorgen dat men vrijuit kan spreken en de verwachtingen van de deelnemers helder te krijgen. Op basis van alle intakes zal de workshop zo worden ingericht dat aan het einde van de workshop ook aan de verwachtingen wordt voldaan. Het stelt ons in staat om zorg te dragen voor een efficiënte en effectieve workshop.

Agenda

 • Kennismaking deelnemers
 • Geïnventariseerde verwachtingen en doelstelling van de dag
 • Korte uitleg VR en Serious Gaming in Logistiek
 • Lego Serious Play
  • persoonlijke visie op mogelijkheden
  • vinden gemeenschappelijk visie
  • persoonlijke kracht zichtbaar maken
  • samenwerking zoeken op basis van kracht
  • gezamenlijk project definiëren
  • risico’s identificeren en mitigeren
 • Conclusies en vervolgstappen

praktisch

All in:
Bij de workshop ingegrepen: koffie, thee, lunch, borrel en diner.

Deelnemers:
Minimaal 3 personen, maximaal 8 personen.

Duur:
De workshop duurt 1 volle dag.

Locatie & Datum:
Off- site, nader te bepalen in overleg.